Russian จีน (ดั้งเดิม) English ฟิลิปปินส์ Italian Japanese Korean Malay ภาษาไทย Vietnamese

แนวทางของเรือท่าเรือประมงของวลาดิวอสต็อก

กำหนดการเข้าใกล้และขนถ่ายเรือในท่าเรือประมงของวลาดิวอสต็อก 

ดาวน์โหลดรายชื่อของเรือที่ใกล้เคียงท่าเรือผนังและวิธีการวางแผนที่จะท่าเรือประมง

ข้อมูลที่นำมาจากเว็บไซต์ VSFP