Russian จีน (ดั้งเดิม) English ฟิลิปปินส์ Italian Japanese Korean Malay ภาษาไทย Vietnamese

ระบบการบริหารความเสี่ยง - อาร์

เป้า ระบบบริหารความเสี่ยง (RMS) - การสร้างระบบที่ทันสมัยของการบริหารงานศุลกากรเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของศุลกากรที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมอยู่บนพื้นฐานของหลักการของการเลือกบนพื้นฐานของการกระจายที่ดีที่สุดของทรัพยากรสหพันธรัฐรัสเซียบริการศุลกากรที่สำคัญที่สุดและมีความสำคัญทิศทางของการทำงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อป้องกันการละเมิดกฎหมายศุลกากรของสหพันธรัฐรัสเซีย: