Russian จีน (ดั้งเดิม) English ฟิลิปปินส์ Italian Japanese Korean Malay ภาษาไทย Vietnamese

 

กฎระเบียบภาษีศุลกากร

กฎระเบียบภาษีศุลกากร - วิธีการกฎระเบียบของรัฐการค้าต่างประเทศดำเนินการผ่านการใช้ภาษีนำเข้าและส่งออก


กฎระเบียบภาษี

กฎระเบียบภาษี วิธีการกฎระเบียบของรัฐการค้าต่างประเทศดำเนินการโดยการแนะนำของข้อ จำกัด เชิงปริมาณและข้อ จำกัด อื่น ๆ และข้อ จำกัด ทางเศรษฐกิจ -


 

ความคิดเห็น   

 
+5 #1 ตาเตียนา 05.12.2012 17: 00
ความกะทัดรัดจิตวิญญาณของปัญญา!
อ้างอิง