Russian จีน (ดั้งเดิม) English ฟิลิปปินส์ Italian Japanese Korean Malay ภาษาไทย Vietnamese

การควบคุมสกุลเงิน

ขั้นตอนใหม่สำหรับการส่งไปยังธนาคารของเอกสารการควบคุมสกุลเงิน 01 2013 ตุลาคมที่

การนำเสนอใบรับรองจากเอกสารประกอบการต่อการประกาศศุลกากรในธนาคารที่มี 01.10.2013g

ในกรณีของการส่งออก (นำเข้า) ของสินค้าจาก (เพื่อ) สหพันธรัฐรัสเซียโดยการจัดหาการประกาศสินค้าจะต้องยื่นใบรับรองธนาคารของเอกสารประกอบการได้โดยไม่ต้องส่งของการประกาศของสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้:

1) ในใบรับรองใบรับรองการทำธุรกรรมการส่งออกสินค้าออกเมื่อวันที่ประกาศออกภายใต้ผู้รับเหมาต่างประเทศให้สินเชื่อทางการค้าในรูปแบบของการชำระเงินรอการตัดบัญชี (ในคอลัมน์ 9 บ่งชี้การอ้างอิงในการส่งสินค้า - 2)

2) ในการนำเข้าข้อมูลหนังสือเดินทางการทำธุรกรรมที่จะเกิดขึ้นในการประกาศของสินค้าที่ออกตามความในภาระของคู่สัญญาต่างประเทศดำเนินการก่อนหน้านี้โดยการชำระเงินล่วงหน้า (ในรูปแบบของกราฟ 9 บ่งชี้การอ้างอิงในการส่งสินค้า - 3)

กำหนดเส้นตายสำหรับการยื่นใบรับรองจากเอกสารประกอบการกับธนาคาร:

ข้อมูลเกี่ยวกับศุลกากรหน่วยงานที่ลงทะเบียนประกาศสำหรับสินค้าที่ได้ส่งให้กับธนาคารจาก FCS ผ่านวันทำการ 3 6-หลังจากวันที่ออกและเข้ามาในธนาคารภายใต้สัญญาไปในรายการของการควบคุมอัตโนมัติของธนาคาร

ช่วยในการสนับสนุนเอกสารที่ยื่นไม่เกินวันทำการ 15 หลังจากเดือนที่ถูกตกแต่งเอกสารประกอบการลงทะเบียนการประกาศของสินค้า

Imorter / ผู้ส่งออกคำสั่งของเอกสารประกอบการต่อการประกาศศุลกากร:

•หนังสือเดินทางการทำธุรกรรมการส่งออก - เพื่อบ่งบอกถึงข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาสูงสุดที่คาดหวังของรายได้ส่งออกไปยังลูกค้า;

•ภายใต้หนังสือเดินทางธุรกรรมนำเข้า - เพื่อควบคุมระยะเวลาสูงสุดที่คาดไว้ก่อนหน้านี้กล่าวถึงการปฏิบัติงานของภาระผูกพันตามสัญญาโดยไม่มีถิ่นที่อยู่ (ในใบรับรองการดำเนินงานของสกุลเงินในการชำระเงินล่วงหน้า)

วิธีการในการเสร็จสิ้นการรับรองจากเอกสารประกอบการประกาศของสินค้าสำหรับใบรับรองการทำธุรกรรมการนำเข้า:

ใน 2 คอลัมน์ระบุจำนวนการลงทะเบียนของการประกาศของคอลัมน์ "ข้อผิดพลาด"

คอลัมน์เต็มไปด้วยอะไร 3

ใน 4 บ่งบอกว่ารหัสชนิด 01_4

กราฟแสดงจำนวน 6 ในประกาศศุลกากร (ประกาศของเคา 22)

หากการประกาศศุลกากรมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าซึ่งบางส่วนได้รับจากคู่สัญญาต่างประเทศเทียบกับการโอนล่วงหน้าจากผู้มีถิ่นที่อยู่ก่อนหน้านี้ในคอลัมน์ 6 จำนวนเงินทั้งหมดสำหรับการประกาศจะระบุผ่านสัญลักษณ์แยก "/" - จำนวนเงินที่สอดคล้องกับเครื่องหมายการส่งมอบสินค้า - 3 (การดำเนินการ ไม่มีถิ่นที่อยู่ของภาระผูกพันภายใต้สัญญากับเงินล่วงหน้าที่ได้รับก่อนหน้านี้จากผู้อยู่อาศัย)

ยกตัวอย่างเช่นในการประกาศของสินค้าตกแต่งสำหรับการนำเข้าสินค้าเข้ามาในรัสเซียมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด 20000 ดอลลาร์สหรัฐกับสินค้าบางมูลค่า US $ 5000 ตั้งกับล่วงหน้าที่ส่งไปก่อนหน้านี้ ในกรณีนี้กราฟแสดงให้เห็น 6 20000 / 5000

ใน 7 กราฟ 8, 11 ไม่เต็มไปด้วยอะไร

ใน 9 คอลัมน์แสดงให้เห็นสัญญาณของการส่งมอบ - 3

วิธีการในการเสร็จสิ้นการรับรองจากเอกสารประกอบการประกาศของสินค้าสำหรับใบรับรองการทำธุรกรรมการส่งออก:

ใน 2 คอลัมน์ระบุจำนวนการลงทะเบียนของการประกาศของคอลัมน์ "ข้อผิดพลาด"

คอลัมน์เต็มไปด้วยอะไร 3

ใน 4 บ่งบอกว่ารหัสชนิด 01_3

ใน 6 คอลัมน์แสดงถึงปริมาณของประกาศศุลกากร (คอลัมน์ 22 ประกาศ) ถ้าประกาศศุลกากรมีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บางส่วนที่ได้รับการถ่ายโอนไปยังคู่สัญญาต่างประเทศในรูปแบบของการชำระเงินรอการตัดบัญชีคอลัมน์ 6 ระบุจำนวนของการประกาศผ่านตัวละครที่คั่น "/" - จำนวนเงินที่สอดคล้องกับพื้นฐานของการส่งมอบสินค้าที่ - 2 (ให้มีถิ่นที่อยู่ในการเครดิตเชิงพาณิชย์ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่ในรูปแบบของการชำระเงินรอการตัดบัญชี)
ยกตัวอย่างเช่นการประกาศมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด 30000 ดอลลาร์สหรัฐกับสินค้าบางมูลค่า US $ 25000 ให้มาอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเลื่อนคู่ต่างประเทศของการชำระเงิน ในกรณีนี้กราฟแสดงให้เห็น 6 30000 / 25000

ใน 7 กราฟ 8, 11 ไม่เต็มไปด้วยอะไร

ใน 9 คอลัมน์แสดงให้เห็นสัญญาณของการส่งมอบ - 2

ใน 10 บ่งบอกว่าชีวิตที่คาดหวังของวันสุดท้าย (ในรูปแบบ DD.MM.YYYY) วาระของเลื่อมใสของเงินทุนไปยังบัญชีธนาคารของลูกค้าที่

เพื่อตรวจสอบว่าผ่านการรับรองจากเอกสารประกอบการประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธนาคาร:

ธนาคารเมื่อได้รับการรับรองจากเอกสารประกอบการประกาศของสินค้าที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบว่าข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศเกี่ยวกับสินค้าจากข้อมูลอ้างอิงส่งจาก TCF ธนาคาร

หากข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศสินค้าไม่ได้อยู่ในธนาคารหรือไม่ตรงกับแล้วธนาคารจะต้องปฏิเสธที่จะยอมรับความช่วยเหลือ

การแปรรูปและการส่งข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารประกอบประกาศศุลกากรนำไปใช้กับการประกาศของสินค้าที่ได้รับการลงทะเบียนโดย 01.10.2013g อำนาจศุลกากร หรือหลังจาก 01.10.2013gสะท้อนให้เห็นถึงคำสั่งของคณะกรรมการธนาคารต่างประเทศระงับจากการชำระเงินเข้าบัญชี:

ธนาคารอาจจะสะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองค่าโอนเงินผ่านธนาคารต่างประเทศในแผ่นการควบคุมของธนาคารในการทำสัญญาในที่ที่มี:

•ค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาข้อมูลธนาคารสำหรับการโอนเงินจากจำนวนเงินของรายได้การส่งออก (ใน SWIFT ข้อความ);
•เงื่อนไขในสัญญาว่าค่าใช้จ่ายของการแปลที่ค่าใช้จ่ายของลูกค้า;
•หนังสือยินยอมของลูกค้าธนาคารมีอิสระที่จะแสดงข้อมูล

ชั้นสะท้อนตนเองธนาคารข้อมูลค่าธรรมเนียมการโอนภาระไม่ช้ากว่าฮิตวันทำการหลังจากที่เดือนที่บัญชีของลูกค้าที่ได้รับเงินดังกล่าว

ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการที่ถือหุ้นธนาคารเมื่อสัญญาเป็นเงื่อนไขที่ค่าใช้จ่ายของการแปลโดยลูกค้าที่ลูกค้าคือใบรับรองธนาคารยืนยันเอกสารและเอกสารยืนยันการเก็บรักษาของคณะกรรมการธนาคาร

รหัสการดำเนินการอะไรสกุลเงินจะต้องระบุเมื่อกรอกข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมสกุลเงินที่จะโอนในการแสดงตนของลูกค้าของการประกาศสินค้า แต่ธนาคารไม่ได้รับข้อมูลจาก FCS ความช่วยเหลือวันทดสอบ

ฮิต) หากใบรับรองจะออกให้ในการชำระเงินของใบรับรองการทำธุรกรรมการนำเข้าในกรณีนี้รหัสการทำธุรกรรมสกุลเงินที่เต็มไปบนพื้นฐานของการชำระเงินล่วงหน้า - รหัสการทำธุรกรรมสกุลเงินฮิต (แสดงในกราฟฮิตในระยะเวลาสูงสุดที่คาดหวังของการดำเนินการของผู้อยู่อาศัยที่ไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาการถ่ายโอนสินค้า );

ฮิต) หากใบรับรองจะออกให้ในการชำระเงินที่ได้รับการรับรองในการทำธุรกรรมการส่งออกในกรณีนี้รหัสการทำธุรกรรมสกุลเงินที่เต็มไปบนพื้นฐานของการชำระเงินล่วงหน้า - รหัสการทำธุรกรรมสกุลเงินฮิต

การคำนวณระยะเวลาสูงสุดที่คาดว่าผลการดำเนินงานของสัญญาโดยไม่มีถิ่นที่อยู่มีหนังสือเดินทางรายการ:
มีการระบุเป็นหมดอายุวันสุดท้าย (dd.mm.yyyy) ของหนี้สินถิ่นที่อยู่นอก

ฮิต) ในที่ที่มีระยะเวลาของสัญญาถิ่นที่อยู่นอกการตามภาระหน้าที่การปฏิบัติงานภายใต้ระยะเวลาสัญญาที่มีการเพิ่มไปซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจปกติท​​ี่จำเป็นสำหรับการประกาศศุลกากรและ (หรือ) เวลาในการประมวลผลเอกสารสนับสนุน

ฮิต) ในกรณีที่ไม่มีระยะเวลาของสัญญาถิ่นที่อยู่นอกการตามภาระหน้าที่การปฏิบัติงานตามสัญญาจะต้องระบุระยะเวลาที่อยู่อาศัยที่มีการคำนวณอย่างเป็นอิสระตามแนวทางการดำเนินธุรกิจตามธรรมเนียมโดยคำนึงถึงระยะเวลาที่ต้องดำเนินการประกาศศุลกากรและ (หรือ) เวลาที่ต้องใช้ในการประมวลผลเอกสารประกอบ
รอระยะเวลาไม่เกินวันที่เสร็จสิ้นภาระหน้าที่การปฏิบัติตามสัญญาที่ระบุไว้ในส่วนคอลัมน์ฮิตฮิต«สัญญาความเข้าใจ "PS (แบบฮิต)

ในการออกแบบสถานีใหม่:

ต้องการลงทะเบียนใช้กับสัญญา PS ถ้าปริมาณของหนี้สินเท่ากับหรือเกินกว่าเทียบเท่าฮิตพันดอลลาร์สหรัฐที่อัตราแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการของสกุลเงินต่างประเทศกับเงินรูเบิล, ธนาคารของรัสเซียในวันที่ทำสัญญา (ถ้าอัตราของสกุลเงินต่างประเทศกับเงินรูเบิลไม่ได้ถูกกำหนดโดยธนาคาร รัสเซียในอัตราสกุลเงินต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นอย่างอื่นที่แนะนำโดยธนาคารแห่งรัสเซีย) หรือในกรณีของการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินตามสัญญาในวันที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา (ภาพ) เพื่อทำสัญญาการให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ขยายรายการของสัญญาที่อยู่ภายใต้การรับรองการทำธุรกรรม (§ฮิตคำแนะนำ RF5.1 CB-I.):

เพิ่มรูปแบบใหม่ของการทำสัญญาที่ให้สำหรับการถ่ายโอนสังหาริมทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า, สัญญาเช่าการเงิน (ลิสซิ่ง)

พฤศจิกายนฮิตฮิตธนาคารจะให้คำแนะนำการตกแต่ง (Rescheduled นำมาปิด) รายการหนั​​งสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังหน่วยงานด้านภาษี

คำแนะนำเกี่ยวกับการบัญชีสำหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

ฮิต ในกรณีที่มีการชำระเงินล่วงหน้าในสัญญากับการนำเข้าหนังสือเดินทางรายการสินค้าที่ต้องมีการควบคุมโดยการระบุวันที่ส่งมอบที่คาดว่าจะของสินค้าและส่งทันเวลาของการรับรองของธนาคารในการสนับสนุนเอกสารในการประกาศสินค้า (เก็บบันทึกแยกของการชำระเงินล่วงหน้า)

ฮิต ในกรณีที่มีปัญหาของการประกาศของสินค้าไปยังผู้รับเหมาต่างประเทศที่มีการชำระเงินรอการตัดบัญชีตามสัญญาของการส่งออกของสินค้าที่ควรจะส่งทันทีเพื่อใบรับรองธนาคารของเอกสารประกอบการประกาศของสินค้า ดำเนินการตรวจสอบอายุขัยที่ระบุของเงินส่งออกไปยังบัญชี (เก็บบันทึกแยกของการประกาศที่ออกภายใต้การชำระเงินรอการตัดบัญชี)

ฮิต เป็นประจำทุกเดือนตามคำร้องขอของบัญชีเงินฝากธนาคารของการกำกับดูแลการธนาคารภายใต้สัญญาในการที่จะตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบรับรองส่งของเอกสารประกอบการและการควบคุมการกำหนดเวลาที่คาดว่าภาระหน้าที่ของคู่สัญญาในต่างประเทศภายใต้สัญญา

ฮิต เสริมสร้างขั้นตอนการควบคุมแถลงการณ์สำหรับการประกาศศุลกากร (ประกาศไม่ได้ไปที่ธนาคารที่ไม่ถูกต้องกรอกหมายเลขหนังสือเดินทางของการทำรายการรายละเอียดของการทำสัญญาการทำธุรกรรมสกุลเงินหนังสือเดินทาง)

 

แลกเปลี่ยนควบคุมการทำธุรกรรมการค้าต่างประเทศ

ตำแหน่งของธนาคารกลางของรัสเซียจาก 01.06.2004 N 258-P ถึง 18 2004 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 12 มิถุนายนและ 16.06.2004 ที่ลงทะเบียนกับกระทรวงยุติธรรมของรัสเซียสำหรับ N 5848 "ในขั้นตอนการให้บริการโดยผู้อยู่อาศัยของธนาคารผู้มีอำนาจของเอกสารประกอบและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับผู้ที่ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่ในการทำธุรกรรมการค้าต่างประเทศและการดำเนินการโดยธนาคารผู้มีอำนาจ

กฎหมายของรัฐบาลกลาง "ในการควบคุมเงินตราต่างประเทศและควบคุมสกุลเงิน" ธนาคารที่ได้รับอนุญาตมีสิทธิที่จะดำเนินการดำเนินงานของธนาคารในสกุลเงินต่างประเทศจัดเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมสกุลเงิน ตำแหน่ง N 258-II ควบคุมการดำเนินงานของขั้นตอนของการควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมายสกุลเงินในการคำนวณและการแปลของสินค้าส่งออกหรือนำเข้างานดำเนินการให้บริการ, การส่งข้อมูลและผลของกิจกรรมทางปัญญารวมทั้งสิทธิพิเศษให้กับพวกเขาไปตามข้อตกลงการค้าต่างประเทศ (สัญญา ) สรุประหว่างถิ่นที่อยู่และถิ่นที่อยู่นอก

การบัญชีของธุรกรรมสกุลเงินที่ระบุและการควบคุมการดำเนินการของพวกเขาดำเนินการโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาตซึ่งภายใต้สัญญาจะมีการออก "หนังสือเดินทางของธุรกรรม" โดยผู้มีถิ่นที่อยู่ ถ้าในกรณีที่กฎหมายกำหนด, ถิ่นที่อยู่จะดำเนินการทำธุรกรรมสกุลเงินทั้งหมดภายใต้สัญญาผ่านบัญชีที่เปิดในธนาคาร Non-resident, ฟังก์ชั่นของใบรับรองการทำธุรกรรมธนาคารที่ตอบสนองสถาบันดินแดนของธนาคารแห่งรัสเซียในสถานที่ของการลงทะเบียนของรัฐของผู้มีถิ่นที่

เพื่อทำธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศภายใต้สัญญาและตรวจสอบการดำเนินการของพวกเขาถิ่นที่อยู่ส่งเอกสารของธนาคารเพื่อยืนยันความจริงของสินค้าที่นำเข้ามาในอาณาเขตศุลกากรของสหพันธรัฐรัสเซียหรือสินค้าจะถูกส่งออกจากอาณาเขตศุลกากรของรัสเซีย กิจกรรมรวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับพวกเขา เอกสารประกอบจะถูกส่งพร้อมกันพร้อมสำเนาใบรับรองเอกสารสองชุดพร้อมกันซึ่งเป็นขั้นตอนที่กำหนดโดยกฎระเบียบ

เอกสารและใบรับรองที่แสดงในระยะเวลาไม่เกิน 15 วันหลังจากสิ้นเดือนในระหว่างที่สัญญาที่ทำส่งออกของสินค้าหรือเอกสารที่ออกแบบมายืนยันประสิทธิภาพของการทำงานที่การให้บริการ, การถ่ายโอนข้อมูลและผลของกิจกรรมทางปัญญารวมทั้งสิทธิพิเศษให้กับพวกเขา และไม่เกิน 45 วันตามปฏิทินหลังจากสิ้นสุดเดือนที่มีการนำเข้าสินค้า

ในกรณีของการทำธุรกรรมสกุลเงินภายใต้สัญญาผ่านบัญชีที่เปิดในธนาคารที่ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่ของธนาคารที่ได้รับอนุญาตซึ่งออกหนังสือเดินทางของการทำธุรกรรมยังนำเสนอสองสำเนาของใบรับรองที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมสกุลเงินในธนาคาร Non-resident เดือนที่รายงานกับการประยุกต์ใช้กับมันสำเนาของธนาคาร งบ ต้องส่งใบรับรองดังกล่าวภายในระยะเวลาไม่เกิน 45 วันตามปฏิทินต่อเดือนที่ทำธุรกรรมสกุลเงินภายใต้สัญญา พร้อมกับใบรับรองนี้เอกสารประกอบการและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขาเป็นสำเนาถิ่นที่อยู่ของโปรแกรมประยุกต์สำหรับการสำรองห้องพัก (จำเป็นตามกฎหมายที่จะขอสงวนถิ่นที่อยู่ของจำนวนเงินที่ทำธุรกรรมการค้าต่างประเทศไม่ใช่ถิ่นที่อยู่ให้ได้รับการเลื่อนการชำระเงินหรือบัตรเครดิตการค้าก)

ในกรณีของการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้เครดิตของสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียที่ได้รับจากผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในบัญชีของผู้มีถิ่นที่อยู่ในธนาคารที่ได้รับอนุญาตนอกเหนือจากเอกสารยืนยันกระบวนการดำเนินการ ใบรับรองนี้จะต้องส่งภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วันปฏิทินต่อจากเดือนที่มีการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศภายใต้สัญญา

พนักงานผู้มีอำนาจของธนาคารจะตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อมูลที่ระบุในเอกสารอ้างอิงหรือสำเนาใบแจ้งยอดธนาคารภายใน 7 วันทำการหลังจากวันที่ยื่นเอกสาร สำเนาใบรับรองทั้งสองฉบับมีการลงนามโดยพนักงานของธนาคารและปิดผนึกด้วยตราประทับที่ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ในการควบคุมสกุลเงินที่ลงทะเบียนกับธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย สำเนาหนึ่งใบจะถูกวางไว้ในไฟล์หนังสือเดินทางของธุรกรรมและที่สองจะถูกส่งกลับไปยังผู้มีถิ่นที่อยู่

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องอาจมีการส่งสำเนาใบรับรองและเอกสารฉบับหนึ่งคืนให้กับผู้มีถิ่นที่อยู่ สำเนาที่สองของใบรับรองพร้อมกับบันทึกเกี่ยวกับเหตุผลของการส่งคืนจะอยู่ในไฟล์บนพาสปอร์ตการทำธุรกรรม

ใบรับรองที่ดำเนินการอย่างเหมาะสมพร้อมกับเอกสารจะถูกส่งไปยังธนาคารภายใน 3 วันทำการ

ใบรับรองการทำธุรกรรมพิชัยสงครามยังถือสำเนาของเอกสารที่เกี่ยวกับการบังคับใช้ของภาระผูกพันของ Non-resident จะมีถิ่นที่อยู่ที่วิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย (ตัวอักษรเอาคืนไม่ได้เครดิตธนาคารค้ำประกันสัญญาการประกันความเสี่ยงตั๋วสัญญาใช้เงิน) - ในกรณีของผู้มีถิ่นที่

ในวันที่หนังสือเดินทางสำหรับการทำธุรกรรมถูกจัดทำขึ้นภายใต้สัญญาธนาคารที่ได้รับอนุญาตจะเปิดและเก็บรักษาคำแถลงทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่ในใบรับรองและเอกสารดังกล่าว แถลงการณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอโดยผู้มีถิ่นที่อยู่ในหน่วยงานด้านการควบคุมสกุลเงิน

การเรียกเก็บเงินจากธนาคารจะถูกโอนโดยธนาคารไปยังผู้มีถิ่นที่อยู่เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานควบคุมสกุลเงินตามใบสมัครที่เป็นลายลักษณ์อักษรไม่ช้ากว่าวันทำการถัดไปหลังจากได้รับใบสมัคร คำแถลงจะถูกโอนไปยังผู้มีถิ่นที่อยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการโอนสัญญาการให้บริการชำระบัญชีกับธนาคารอื่นที่ได้รับอนุญาต

เมื่อปิดเอกสารในหนังสือเดินทางการทำรายการคำแถลงบนกระดาษจะถูกวางลงในเอกสารดังกล่าว

 

หนังสือเดินทางการทำธุรกรรม

ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินของพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของใบรับรอง (PC) เอกสารนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการกวาดล้างเมื่อราคาศุลกากรเกินฮิตฮิตดอลลาร์

ตามโทรพิมพ์จาก 24.06.2004 TF-2096: «เมื่อวางสินค้าภายใต้ระบอบการปกครองศุลกากรประกาศสัญญาระหว่างผู้มีถิ่นที่อยู่และ Non-resident จำนวนเงินที่ไม่เกินเทียบเท่า 50000 พันดอลลาร์สหรัฐที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับเงินรูเบิลชดเชยธนาคารของรัสเซียในวันที่ลงนามกับ โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมจะไม่จำเป็นต้องให้การทำธุรกรรมหนังสือเดินทางตามคำแนะนำวรรค 3.2 จากธนาคารของรัสเซีย 15.06.2004 117-n และในเวลาเดียวกันในรูปแบบของกราฟ 24 GTD "ธรรมชาติของการทำธุรกรรม" ควรระบุ 90 รหัสสงวน - " อื่น ๆ "ตามภาคผนวกที่สั่งซื้อ 6 SCC ของรัสเซียของ 23.08.2002 900 n ยกเว้นการจัดส่งให้เปล่าซึ่งระบุลักษณะของรหัสการทำธุรกรรม" 80" ในกรณีอื่น ๆ ลักษณะของรหัสการทำธุรกรรม "90" ไม่ได้บังคับ. "

แต่แล้วตั้งแต่วันที่ 27.02.2011 กุมภาพันธ์ 29.12.2010 ขนาดของสัญญาเพิ่มขึ้นทำให้ต้องมีการลงทะเบียนหนังสือเดินทางธุรกรรมเมื่อดำเนินกิจกรรมการค้าต่างประเทศ ตามคำสั่งของธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 2557 ธันวาคม 15.06.2004 เลขที่ 117-U เกี่ยวกับการแก้ไขคำสั่งของธนาคารแห่งรัสเซียลงวันที่ 50000 มิถุนายน 27.02.2011 ฉบับที่ 5-I“ ในขั้นตอนการส่งเอกสารและข้อมูลโดยผู้มีถิ่นที่อยู่และผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ไปยังธนาคารที่ได้รับอนุญาตเมื่อทำธุรกรรมสกุลเงินขั้นตอนการบัญชีโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาตของธุรกรรมสกุลเงิน และการลงทะเบียนหนังสือเดินทางของการทำธุรกรรม” หนังสือเดินทางการทำธุรกรรมจะถูกวาดขึ้นเมื่อทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในธุรกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศหากจำนวนเงินในสัญญาเทียบเท่าเกิน XNUMX (ห้าหมื่น) ดอลลาร์สหรัฐในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการที่สัมพันธ์กับเงินรูเบิลที่กำหนดโดยธนาคารแห่งรัสเซียในวันที่ทำสัญญา จนถึงวันที่ XNUMX กุมภาพันธ์ XNUMX หนังสือเดินทางการทำธุรกรรมได้รับการออกเมื่อเกินจำนวนเงินตามสัญญาเทียบเท่ากับ XNUMX พันดอลลาร์สหรัฐ

PS เต็มในคำแนะนำของธนาคารแห่งสหพันธรัฐรัสเซียตั้งแต่เดือนมิถุนายนฮิตฮิตของ№ฮิต "ในขั้นตอนสำหรับประชาชนและ nonresidents อำนาจเอกสารธนาคารและข้อมูลในการทำธุรกรรมสกุลเงินบัญชีสำหรับการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศธนาคารรับอนุญาตและหนังสือเดินทางข้อเสนอโปรโมชั่น."

วัตถุประสงค์หลักตามรัฐ - ตรวจสอบความถูกต้องของการชำระเงินสกุลเงินต่างประเทศที่จะไปต่างประเทศ การทำเช่นนี้ข้อมูลจากธนาคารผู้มีอำนาจของผลรวมของเงินโอนต่างประเทศเพื่อชำระค่าสินค้าและวันที่ของการตัดเงินจำนวนนี้จากบัญชีของผู้นำเข้าเมื่อเทียบกับข้อมูลเกี่ยวกับราคาศุลกากรของสินค้านำเข้าและวันที่ของการเคลื่อนไหวของมันข้ามพรมแดนศุลกากรของรัสเซีย

ขั้นตอนแรกของการควบคุมสกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบที่ถูกต้องของเอสเอสสำหรับแต่ละสัญญาการค้าต่างประเทศ

ที่จะได้รับ PSคุณต้องส่งไปยังกรมสำเนาของควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศทำสัญญาการค้าต่างประเทศของธนาคาร สำเนาสัญญาจะต้องได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการโดยการนำขององค์กรที่มีสิทธิของลายเซ็นครั้งแรกในธนาคารและประทับตราสำคัญของ บริษัท ถ้าสัญญาที่เขียนในภาษาต่างประเทศที่คุณต้องการแปลลงนามดังกล่าวโดยหัวของ บริษัท รัสเซีย
นอกจากนี้ถ้าสำหรับการทำธุรกรรมสกุลเงินต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งรัสเซีย, ต้นฉบับและสำเนาของเอกสารฉบับนี้ยังจะต้องส่งไปยังธนาคารที่ได้รับอนุญาต ยกตัวอย่างเช่นการขอรับใบอนุญาตดังกล่าวเป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าผู้นำเข้ามีแผนจะแสดงรายชื่อผู้จัดจำหน่ายต่างประเทศล่วงหน้ามากกว่า 90 วันก่อนสินค้าไปยังดินแดนของรัสเซียให้สอดคล้องกับระบอบการปกครองศุลกากรนำเข้า "ปล่อยไหลเวียนของฟรี" และ "ใหม่นำเข้า" เป็นกฎที่ธนาคารจำเป็นต้องให้สำเนาอนุญาตให้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายเงินทุนจะได้รับการรับรองในร่างกาย (ธนาคารของรัสเซียหรือสำนักงานของดินแดน) ที่ออกใบอนุญาต
ข้อความของสัญญาที่ต้องมีข้อมูลที่จำเป็นในการตรวจสอบความถูกต้องของการเติมเอสเอสดังต่อไปนี้

 • รายละเอียดของ บริษัท รัสเซียนำเข้า
 • ชื่อรหัสการจำแนกประเภทของรัสเซียองค์กรธุรกิจและองค์กร (องค์กร)
 • ที่อยู่ตามกฎหมาย
 • วันที่ลงทะเบียน
 • INN
 • เลขที่บัญชีในธนาคารที่ได้รับอนุญาตที่ผ่านการชำระเงินจะต้องทำตามสัญญา
 • รายละเอียดของธนาคารผู้มีอำนาจของผู้นำเข้าที่ต้องออกเอสเอส;
 • รายละเอียดของการจัดจำหน่ายต่างประเทศ:
 • ชื่อและรหัสของประเทศที่พำนัก;

โปรดทราบว่าคุณจะต้องระบุรายละเอียดของ บริษัท ก็เป็นผู้ขายไม่ได้ผู้รับเงินแม้ว่าผู้ขายให้องค์กรหนึ่งและโอนเงินดึงรัสเซียอื่น

 • จำนวนและวันที่ของบทสรุปของการทำสัญญาการค้าต่างประเทศนั้น
 • จำนวนสัญญารวมในสกุลเงิน;
 • รูปแบบของการชำระเงิน
 • วันที่ทำรายการสุดท้ายในสัญญา (วันสุดท้าย)

นี่คือล่าสุดของสองวันที่: วันสุดท้ายของพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าของจำนวนมากที่ผ่านมาในการทำสัญญาหรือในวันสุดท้ายของการชำระเงินของสินค้า
วันที่ล่าสุดจะถูกกำหนดโดยเงื่อนไขการชำระเงินสำหรับสินค้าที่อยู่ภายใต้สัญญา ดังนั้นถ้าสัญญาให้สำหรับการชำระเงินล่วงหน้าใน "วันสุดท้าย" PS บ่งชี้วันของความสำเร็จของการดำเนินพิธีการศุลกากรของสินค้านำเข้าซึ่งจะถูกกำหนดขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสัญญาที่ เมื่อระยะเวลานี้มีมากกว่าผู้นำเข้าจะไม่สามารถที่จะทำให้พิธีการศุลกากรของสินค้าใน PS อย่างไรก็ตามในสอดคล้องกับเงื่อนไขของสินค้าสัญญาที่สามารถชำระเงินหลังจากนำเข้าของพวกเขาไปยังรัสเซีย ในกรณีนี้ใน "วันสุดท้าย" PS คุณจะต้องระบุวันสุดท้ายของการชำระเงินของพวกเขา หลังจากนั้นวันที่ผู้นำเข้าจะไม่สามารถที่จะโอนเงินให้กับผู้ขาย

หากการทำรายการหนั​​งสือเดินทางเป็นอย่างสอดคล้องกับเงื่อนไขของสัญญาที่พนักงานธนาคารได้ลงนามในมันและปิดผนึกจากธนาคาร จากช่วงเวลาที่ธนาคารได้รับสัญญาสำหรับการออกแบบและการบำรุงรักษาของการคำนวณทั้งหมดในนั้นที่ควรจะทำผ่านธนาคาร
อย่างไรก็ตามธนาคารได้รับอนุญาตและเพิ่มขีดความสามารถที่จะปฏิเสธการลงนามเอสเอส พวกเขาสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม

 • ออกไม่ถูกต้องพีซี;
 • ร่างสัญญาไม่ถูกต้อง

ยกตัวอย่างเช่นในสัญญา บริษัท มักจะไม่ได้บ่งบอกถึงมูลค่าของสินค้าที่นำเข้าเช่นเดียวกับปริมาณการส่งมอบเพราะเงื่อนไขเหล่านี้จะได้รับในภาคผนวกกับสัญญาการกำหนดราคา นี้ก่อให้ธนาคารผู้มีอำนาจที่จะปฏิเสธการลงนามในเอสเอส หลังจากที่ทุกเอกสารที่ต้องระบุว่าจำนวนของสัญญา ความล้มเหลวที่สามารถคาดหวังในกรณีของเงื่อนไขของสัญญาที่เป็นไปไม่ได้ที่จะกำหนดวันส่งมอบล่าสุด (การชำระเงิน) เช่นถ้าสัญญาไม่ได้ระบุเงื่อนไขของการจัดส่ง (ชำระเงิน) ของสินค้า นอกจากนี้สัญญาจะต้องมีบทบัญญัติที่ระบุว่า บริษัท รัสเซียซื้อสินค้าจะถูกนำไปยังดินแดนของรัสเซียนำเข้าเช่นเกิดขึ้นจริง

หากเป็นผลมาจากการวาดภาพที่ไม่ถูกต้องธนาคารต่างประเทศปฏิเสธที่จะลงนามในสัญญาของเอสเอสที่ บริษัท ไม่สามารถจ่ายค่าสินค้าที่นำเข้า นี้จะนำไปสู่​​การละเมิดสัญญาผูกพันกับคู่สัญญาในต่างประเทศและเป็นผลให้สัญญาที่จะจ่ายเงินค่าปรับบางอย่าง

 

ขั้นตอนสำหรับการกรอกรับรองของการดำเนินงาน

 1. ในส่วนหัวของใบรับรองธุรกรรมสกุลเงินจะมีการระบุชื่อเต็มของนิติบุคคลหรือชื่อเต็ม (ถ้ามี) ของบุคคลนั้น ชื่อเต็มของธนาคารวันที่กรอกข้อมูล
 2. ในคอลัมน์ 1 จะแสดงเลขที่ใบสั่งของรายการในใบแจ้งการทำธุรกรรมสกุลเงิน
 3. กราฟแสดงจำนวนหนึ่ง 2 ต่อไปนี้:
  หมายเลขการแจ้งเตือนสำหรับการเครดิตเงินในสกุลเงินต่างประเทศไปยังบัญชีสกุลเงินการขนส่งของลูกค้า - นิติบุคคล, บุคคล - ผู้ประกอบการแต่ละรายที่ส่งมาจากธนาคารให้กับลูกค้า - เมื่อระบุเงินในสกุลเงินต่างประเทศที่ได้รับจากธนาคาร เมื่อระบุเงินในสกุลเงินต่างประเทศที่ธนาคารได้รับในบัญชี“ F” ของลูกค้า - รายบุคคลจำนวนของใบแจ้งยอดบัญชีส่วนบุคคลที่ออกให้ลูกค้าโดยธนาคารจะถูกระบุหากมี หากไม่มีหมายเลขคำสั่งคอลัมน์ 2 จะไม่ถูกเติม
  จำนวนเอกสารการชำระบัญชีที่ลูกค้ายื่นต่อธนาคารเมื่อหักบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (บัญชีธนาคารพิเศษ) ของลูกค้ากับธนาคาร
 4. คอลัมน์ 3 ระบุจำนวนบัญชีธนาคารของลูกค้าซึ่งมีการโอนเงินในสกุลเงินต่างประเทศ (ซึ่งถูกตัดจำหน่าย)
 5. ในคอลัมน์ 4 ในรูปแบบ DD.MM.YYYY หนึ่งในวันที่ต่อไปนี้จะระบุ:
  วันที่โอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากสัญจรของลูกค้า - นิติบุคคลบุคคลธรรมดา - ผู้ประกอบการแต่ละรายที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้ง
  วันที่โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในปัจจุบัน (บัญชีธนาคารพิเศษ "F") ของลูกค้าแต่ละรายที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดบัญชีส่วนบุคคล
  วันที่ของเอกสารการชำระเงินที่ลูกค้าส่งถึงธนาคารเมื่อหักเงินในสกุลเงินต่างประเทศจากบัญชีของลูกค้า
 6. ในคอลัมน์ 5 จะมีการระบุรหัสการชำระเงินหนึ่งรายการต่อไปนี้:
  1 - เครดิตไปยังบัญชีของลูกค้า;
  2 - หักเงินจากบัญชีของลูกค้า
 7. ในคอลัมน์ 6 ระบุรหัสของประเภทการทำธุรกรรมสกุลเงินที่กรอกตามรายการธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของลูกค้า ให้ไว้ในภาคผนวก 2 คำสั่งของธนาคารกลางแห่งรัสเซียหมายเลข 117-I จาก 15.06.2004
 8. คอลัมน์ 7 ระบุรหัสสกุลเงินดิจิทัลที่เครดิตไปยังบัญชีของลูกค้า (หักจากบัญชี) ตามตัวแยกประเภทสกุลเงินแห่งชาติรัสเซีย
 9. ในคอลัมน์ 8 จะระบุจำนวนเงินในสกุลเงินต่างประเทศที่โอนเข้าบัญชี (หักจากบัญชี) ของลูกค้าในหน่วยสกุลเงินที่ระบุไว้ในคอลัมน์ 7
 10. คอลัมน์ 9 ระบุหมายเลขลำดับของรายการในใบรับรองการทำธุรกรรมสกุลเงิน (คล้ายกับคอลัมน์ 1)
 11. คอลัมน์ 10, 11 จะถูกกรอกหากการทำธุรกรรมสกุลเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดข้อกำหนดการสำรองตามการกระทำของกฎหมายสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียหรือการกระทำของหน่วยงานควบคุมสกุลเงิน ในกรณีอื่นคอลัมน์ 10, 11 จะไม่ถูกเติม
 12. ในคอลัมน์ 10 ในรูปแบบ DD.MM.YYYY วันที่ที่ระบุสำหรับการส่งของธนาคารโดยการประยุกต์ใช้ลูกค้าสำหรับการสำรองห้องพักที่ออกตามด้วยการกระทำเชิงบรรทัดฐานของธนาคารของรัสเซียในการสั่งซื้อการจองห้องพักและการคืนเงินจองห้องพักสำหรับการทำธุรกรรมสกุลเงิน
 13. กราฟจะแสดงจำนวนของการใช้งาน 11 สำรอง
 14. คอลัมน์ 12 - 15 จะถูกกรอกข้อมูลโดยลูกค้าในกรณีที่มีการทำธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศภายใต้สัญญา (สัญญาเงินกู้) ภายใต้การดำเนินการของ PS ในกรณีอื่น ๆ คอลัมน์ 12 - 15 จะไม่เต็ม
 15. ในคอลัมน์ 12 จำนวนของ PS ที่ดำเนินการภายใต้สัญญา (สัญญากู้ยืม) ตามที่ได้ทำธุรกรรมสกุลเงินไว้
 16. คอลัมน์ 13 ระบุจำนวนธุรกรรมที่เป็นสกุลเงินของการชำระเงินโดย PS ที่ระบุไว้ในคอลัมน์ 12
 17. นับ 14, 15 เติมเต็มในถ้ารหัสเป็นสกุลเงินของรหัสการชำระเงินและสกุลเงินของราคาตามสัญญา (สัญญากู้ยืมเงิน) ที่ระบุไว้ใน PS, ไม่เหมือนกันและเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา (สัญญากู้ยืมเงิน) ที่ให้บริการสำหรับการใช้งานของข้อสกุลเงิน
 18. ในคอลัมน์ 14 จะแสดงรหัสดิจิทัลของสกุลเงินของราคาของสัญญา (สัญญากู้ยืมเงิน) ที่ระบุไว้ใน PS
 19. ในคอลัมน์ 15 จะแสดงจำนวนเงินที่แสดงในคอลัมน์ 8 ในแง่ของราคาตามสัญญา (สัญญากู้ยืมเงิน)
 20. ใบรับรองการทำธุรกรรมสกุลเงินจะลงนามและรับรองโดยลูกค้า

ไคลเอนต์ - บุคคลตามกฎหมายสัญญาณ PS สองคนมีสิทธิที่มีการลงนามครั้งแรกและครั้งที่สองหรือคนคนหนึ่งใน "ผู้นำ" ที่มีสิทธิการลงนามครั้งแรก (ในกรณีที่ไม่มีของรัฐของผู้คนของลูกค้าที่มีความรับผิดชอบสำหรับการบัญชี) ที่ระบุไว้ในบัตร พร้อมตัวอย่างลายเซ็นและประทับตราตราประทับด้วยการประทับตราตราประทับของลูกค้า ลูกค้า (บุคคลธรรมดาเป็นผู้ประกอบการรายย่อย) ลงนามโดยตนเองหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากเขาโดยมอบอำนาจและรับรองด้วยตราประทับ (ถ้ามี)

 
บทความอื่น ๆ ...