Russian จีน (ดั้งเดิม) English ฟิลิปปินส์ Italian Japanese Korean Malay ภาษาไทย Vietnamese

ขั้นตอนใหม่สำหรับการส่งไปยังธนาคารของเอกสารการควบคุมสกุลเงิน 01 2013 ตุลาคมที่

การนำเสนอใบรับรองจากเอกสารประกอบการต่อการประกาศศุลกากรในธนาคารที่มี 01.10.2013g

ในกรณีของการส่งออก (นำเข้า) ของสินค้าจาก (เพื่อ) สหพันธรัฐรัสเซียโดยการจัดหาการประกาศสินค้าจะต้องยื่นใบรับรองธนาคารของเอกสารประกอบการได้โดยไม่ต้องส่งของการประกาศของสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้:

1) ในใบรับรองใบรับรองการทำธุรกรรมการส่งออกสินค้าออกเมื่อวันที่ประกาศออกภายใต้ผู้รับเหมาต่างประเทศให้สินเชื่อทางการค้าในรูปแบบของการชำระเงินรอการตัดบัญชี (ในคอลัมน์ 9 บ่งชี้การอ้างอิงในการส่งสินค้า - 2)

2) ในการนำเข้าข้อมูลหนังสือเดินทางการทำธุรกรรมที่จะเกิดขึ้นในการประกาศของสินค้าที่ออกตามความในภาระของคู่สัญญาต่างประเทศดำเนินการก่อนหน้านี้โดยการชำระเงินล่วงหน้า (ในรูปแบบของกราฟ 9 บ่งชี้การอ้างอิงในการส่งสินค้า - 3)

กำหนดเส้นตายสำหรับการยื่นใบรับรองจากเอกสารประกอบการกับธนาคาร:

ข้อมูลเกี่ยวกับศุลกากรหน่วยงานที่ลงทะเบียนประกาศสำหรับสินค้าที่ได้ส่งให้กับธนาคารจาก FCS ผ่านวันทำการ 3 6-หลังจากวันที่ออกและเข้ามาในธนาคารภายใต้สัญญาไปในรายการของการควบคุมอัตโนมัติของธนาคาร

ช่วยในการสนับสนุนเอกสารที่ยื่นไม่เกินวันทำการ 15 หลังจากเดือนที่ถูกตกแต่งเอกสารประกอบการลงทะเบียนการประกาศของสินค้า

Imorter / ผู้ส่งออกคำสั่งของเอกสารประกอบการต่อการประกาศศุลกากร:

•หนังสือเดินทางการทำธุรกรรมการส่งออก - เพื่อบ่งบอกถึงข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาสูงสุดที่คาดหวังของรายได้ส่งออกไปยังลูกค้า;

•ภายใต้หนังสือเดินทางธุรกรรมนำเข้า - เพื่อควบคุมระยะเวลาสูงสุดที่คาดไว้ก่อนหน้านี้กล่าวถึงการปฏิบัติงานของภาระผูกพันตามสัญญาโดยไม่มีถิ่นที่อยู่ (ในใบรับรองการดำเนินงานของสกุลเงินในการชำระเงินล่วงหน้า)

วิธีการในการเสร็จสิ้นการรับรองจากเอกสารประกอบการประกาศของสินค้าสำหรับใบรับรองการทำธุรกรรมการนำเข้า:

ใน 2 คอลัมน์ระบุจำนวนการลงทะเบียนของการประกาศของคอลัมน์ "ข้อผิดพลาด"

คอลัมน์เต็มไปด้วยอะไร 3

ใน 4 บ่งบอกว่ารหัสชนิด 01_4

กราฟแสดงจำนวน 6 ในประกาศศุลกากร (ประกาศของเคา 22)

หากการประกาศศุลกากรมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าซึ่งบางส่วนได้รับจากคู่สัญญาต่างประเทศเทียบกับการโอนล่วงหน้าจากผู้มีถิ่นที่อยู่ก่อนหน้านี้ในคอลัมน์ 6 จำนวนเงินทั้งหมดสำหรับการประกาศจะระบุผ่านสัญลักษณ์แยก "/" - จำนวนเงินที่สอดคล้องกับเครื่องหมายการส่งมอบสินค้า - 3 (การดำเนินการ ไม่มีถิ่นที่อยู่ของภาระผูกพันภายใต้สัญญากับเงินล่วงหน้าที่ได้รับก่อนหน้านี้จากผู้อยู่อาศัย)

ยกตัวอย่างเช่นในการประกาศของสินค้าตกแต่งสำหรับการนำเข้าสินค้าเข้ามาในรัสเซียมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด 20000 ดอลลาร์สหรัฐกับสินค้าบางมูลค่า US $ 5000 ตั้งกับล่วงหน้าที่ส่งไปก่อนหน้านี้ ในกรณีนี้กราฟแสดงให้เห็น 6 20000 / 5000

ใน 7 กราฟ 8, 11 ไม่เต็มไปด้วยอะไร

ใน 9 คอลัมน์แสดงให้เห็นสัญญาณของการส่งมอบ - 3

วิธีการในการเสร็จสิ้นการรับรองจากเอกสารประกอบการประกาศของสินค้าสำหรับใบรับรองการทำธุรกรรมการส่งออก:

ใน 2 คอลัมน์ระบุจำนวนการลงทะเบียนของการประกาศของคอลัมน์ "ข้อผิดพลาด"

คอลัมน์เต็มไปด้วยอะไร 3

ใน 4 บ่งบอกว่ารหัสชนิด 01_3

ใน 6 คอลัมน์แสดงถึงปริมาณของประกาศศุลกากร (คอลัมน์ 22 ประกาศ) ถ้าประกาศศุลกากรมีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บางส่วนที่ได้รับการถ่ายโอนไปยังคู่สัญญาต่างประเทศในรูปแบบของการชำระเงินรอการตัดบัญชีคอลัมน์ 6 ระบุจำนวนของการประกาศผ่านตัวละครที่คั่น "/" - จำนวนเงินที่สอดคล้องกับพื้นฐานของการส่งมอบสินค้าที่ - 2 (ให้มีถิ่นที่อยู่ในการเครดิตเชิงพาณิชย์ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่ในรูปแบบของการชำระเงินรอการตัดบัญชี)
ยกตัวอย่างเช่นการประกาศมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด 30000 ดอลลาร์สหรัฐกับสินค้าบางมูลค่า US $ 25000 ให้มาอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเลื่อนคู่ต่างประเทศของการชำระเงิน ในกรณีนี้กราฟแสดงให้เห็น 6 30000 / 25000

ใน 7 กราฟ 8, 11 ไม่เต็มไปด้วยอะไร

ใน 9 คอลัมน์แสดงให้เห็นสัญญาณของการส่งมอบ - 2

ใน 10 บ่งบอกว่าชีวิตที่คาดหวังของวันสุดท้าย (ในรูปแบบ DD.MM.YYYY) วาระของเลื่อมใสของเงินทุนไปยังบัญชีธนาคารของลูกค้าที่

เพื่อตรวจสอบว่าผ่านการรับรองจากเอกสารประกอบการประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธนาคาร:

ธนาคารเมื่อได้รับการรับรองจากเอกสารประกอบการประกาศของสินค้าที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบว่าข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศเกี่ยวกับสินค้าจากข้อมูลอ้างอิงส่งจาก TCF ธนาคาร

หากข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศสินค้าไม่ได้อยู่ในธนาคารหรือไม่ตรงกับแล้วธนาคารจะต้องปฏิเสธที่จะยอมรับความช่วยเหลือ

การแปรรูปและการส่งข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารประกอบประกาศศุลกากรนำไปใช้กับการประกาศของสินค้าที่ได้รับการลงทะเบียนโดย 01.10.2013g อำนาจศุลกากร หรือหลังจาก 01.10.2013gสะท้อนให้เห็นถึงคำสั่งของคณะกรรมการธนาคารต่างประเทศระงับจากการชำระเงินเข้าบัญชี:

ธนาคารอาจจะสะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองค่าโอนเงินผ่านธนาคารต่างประเทศในแผ่นการควบคุมของธนาคารในการทำสัญญาในที่ที่มี:

•ค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาข้อมูลธนาคารสำหรับการโอนเงินจากจำนวนเงินของรายได้การส่งออก (ใน SWIFT ข้อความ);
•เงื่อนไขในสัญญาว่าค่าใช้จ่ายของการแปลที่ค่าใช้จ่ายของลูกค้า;
•หนังสือยินยอมของลูกค้าธนาคารมีอิสระที่จะแสดงข้อมูล

ชั้นสะท้อนตนเองธนาคารข้อมูลค่าธรรมเนียมการโอนภาระไม่ช้ากว่าฮิตวันทำการหลังจากที่เดือนที่บัญชีของลูกค้าที่ได้รับเงินดังกล่าว

ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการที่ถือหุ้นธนาคารเมื่อสัญญาเป็นเงื่อนไขที่ค่าใช้จ่ายของการแปลโดยลูกค้าที่ลูกค้าคือใบรับรองธนาคารยืนยันเอกสารและเอกสารยืนยันการเก็บรักษาของคณะกรรมการธนาคาร

รหัสการดำเนินการอะไรสกุลเงินจะต้องระบุเมื่อกรอกข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมสกุลเงินที่จะโอนในการแสดงตนของลูกค้าของการประกาศสินค้า แต่ธนาคารไม่ได้รับข้อมูลจาก FCS ความช่วยเหลือวันทดสอบ

ฮิต) หากใบรับรองจะออกให้ในการชำระเงินของใบรับรองการทำธุรกรรมการนำเข้าในกรณีนี้รหัสการทำธุรกรรมสกุลเงินที่เต็มไปบนพื้นฐานของการชำระเงินล่วงหน้า - รหัสการทำธุรกรรมสกุลเงินฮิต (แสดงในกราฟฮิตในระยะเวลาสูงสุดที่คาดหวังของการดำเนินการของผู้อยู่อาศัยที่ไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาการถ่ายโอนสินค้า );

ฮิต) หากใบรับรองจะออกให้ในการชำระเงินที่ได้รับการรับรองในการทำธุรกรรมการส่งออกในกรณีนี้รหัสการทำธุรกรรมสกุลเงินที่เต็มไปบนพื้นฐานของการชำระเงินล่วงหน้า - รหัสการทำธุรกรรมสกุลเงินฮิต

การคำนวณระยะเวลาสูงสุดที่คาดว่าผลการดำเนินงานของสัญญาโดยไม่มีถิ่นที่อยู่มีหนังสือเดินทางรายการ:
มีการระบุเป็นหมดอายุวันสุดท้าย (dd.mm.yyyy) ของหนี้สินถิ่นที่อยู่นอก

ฮิต) ในที่ที่มีระยะเวลาของสัญญาถิ่นที่อยู่นอกการตามภาระหน้าที่การปฏิบัติงานภายใต้ระยะเวลาสัญญาที่มีการเพิ่มไปซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจปกติท​​ี่จำเป็นสำหรับการประกาศศุลกากรและ (หรือ) เวลาในการประมวลผลเอกสารสนับสนุน

ฮิต) ในกรณีที่ไม่มีระยะเวลาของสัญญาถิ่นที่อยู่นอกการตามภาระหน้าที่การปฏิบัติงานตามสัญญาจะต้องระบุระยะเวลาที่อยู่อาศัยที่มีการคำนวณอย่างเป็นอิสระตามแนวทางการดำเนินธุรกิจตามธรรมเนียมโดยคำนึงถึงระยะเวลาที่ต้องดำเนินการประกาศศุลกากรและ (หรือ) เวลาที่ต้องใช้ในการประมวลผลเอกสารประกอบ
รอระยะเวลาไม่เกินวันที่เสร็จสิ้นภาระหน้าที่การปฏิบัติตามสัญญาที่ระบุไว้ในส่วนคอลัมน์ฮิตฮิต«สัญญาความเข้าใจ "PS (แบบฮิต)

ในการออกแบบสถานีใหม่:

ต้องการลงทะเบียนใช้กับสัญญา PS ถ้าปริมาณของหนี้สินเท่ากับหรือเกินกว่าเทียบเท่าฮิตพันดอลลาร์สหรัฐที่อัตราแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการของสกุลเงินต่างประเทศกับเงินรูเบิล, ธนาคารของรัสเซียในวันที่ทำสัญญา (ถ้าอัตราของสกุลเงินต่างประเทศกับเงินรูเบิลไม่ได้ถูกกำหนดโดยธนาคาร รัสเซียในอัตราสกุลเงินต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นอย่างอื่นที่แนะนำโดยธนาคารแห่งรัสเซีย) หรือในกรณีของการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินตามสัญญาในวันที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา (ภาพ) เพื่อทำสัญญาการให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ขยายรายการของสัญญาที่อยู่ภายใต้การรับรองการทำธุรกรรม (§ฮิตคำแนะนำ RF5.1 CB-I.):

เพิ่มรูปแบบใหม่ของการทำสัญญาที่ให้สำหรับการถ่ายโอนสังหาริมทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า, สัญญาเช่าการเงิน (ลิสซิ่ง)

พฤศจิกายนฮิตฮิตธนาคารจะให้คำแนะนำการตกแต่ง (Rescheduled นำมาปิด) รายการหนั​​งสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังหน่วยงานด้านภาษี

คำแนะนำเกี่ยวกับการบัญชีสำหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

ฮิต ในกรณีที่มีการชำระเงินล่วงหน้าในสัญญากับการนำเข้าหนังสือเดินทางรายการสินค้าที่ต้องมีการควบคุมโดยการระบุวันที่ส่งมอบที่คาดว่าจะของสินค้าและส่งทันเวลาของการรับรองของธนาคารในการสนับสนุนเอกสารในการประกาศสินค้า (เก็บบันทึกแยกของการชำระเงินล่วงหน้า)

ฮิต ในกรณีที่มีปัญหาของการประกาศของสินค้าไปยังผู้รับเหมาต่างประเทศที่มีการชำระเงินรอการตัดบัญชีตามสัญญาของการส่งออกของสินค้าที่ควรจะส่งทันทีเพื่อใบรับรองธนาคารของเอกสารประกอบการประกาศของสินค้า ดำเนินการตรวจสอบอายุขัยที่ระบุของเงินส่งออกไปยังบัญชี (เก็บบันทึกแยกของการประกาศที่ออกภายใต้การชำระเงินรอการตัดบัญชี)

ฮิต เป็นประจำทุกเดือนตามคำร้องขอของบัญชีเงินฝากธนาคารของการกำกับดูแลการธนาคารภายใต้สัญญาในการที่จะตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบรับรองส่งของเอกสารประกอบการและการควบคุมการกำหนดเวลาที่คาดว่าภาระหน้าที่ของคู่สัญญาในต่างประเทศภายใต้สัญญา

ฮิต เสริมสร้างขั้นตอนการควบคุมแถลงการณ์สำหรับการประกาศศุลกากร (ประกาศไม่ได้ไปที่ธนาคารที่ไม่ถูกต้องกรอกหมายเลขหนังสือเดินทางของการทำรายการรายละเอียดของการทำสัญญาการทำธุรกรรมสกุลเงินหนังสือเดินทาง)